ایران -وضعیت فاجعه بار خوابگاه های دانشجویی

0
696

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۵-دانشجویان با صرف هزینه های سنگین سد کنکور را پشت سر میگذرانند و با آرزوی داشتن آینده ای روشن به دانشگاه راه مییابند. اما نداشتن خوابگاه مناسب و تضادها و مشکلات صنفی یکی از موانعی است که درشروع هر سال تحصیلی ذهن دانشجو را اشغال میکند.
دانشجویی که باید مشمول آموزش رایگان باشد؛ دغدغه ذهنی اش نداشتن خوابگاه و یا زندگی در خوابگاههایی است که از کمترین امکانات رفاهی برخوردارنیستند. دانشجو مجبور است که به خانه های مجردی روی بیاورد که دراین صورت هم هزینه های گزاف اجاره خانه آرامش را از دانشجو می رباید .
با شروع سال تحصیلی جدید دانشجویان با معضل همیشگی نداشتن خوابگاه و ایضا خوابگاههایی که نیاز به تعمیرات دارند روبرو هستند.
این شرایط سخت بیشتر برای دانشجویان شهرستانی و کسانیکه از شهرهای مختلف برای ادامه تحصیل میروند ملموس تر است
دانشجویانی که مجبورند خارج از شهر زادگاه خود درس بخوانند.
این کلیپ توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی قم ارسال شده است .
گزارشی ازوضعیت خوابگاه دانشگاه صنعتی قم که توسط یکی ازدانشجویان بیان میشود .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید