ایران-وبلاگ-کتاب های درسی ادبیات و نادیده گرفتن دانش آموزان دختر

0
689
کتاب های درسی ادبیات و نادیده گرفتن دانش آموزان دختر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۴-مسولیت این نوشته توسط نویسنده است
عبدالرضا قنبری
پیش بینی می شود در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ حدود ۱۳ میلیون دانش آموز در مدارس ثبت نام کرده باشند. از این تعداد بیش از نیمی از دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند. اگر چه نوع تعامل با دختران و پسران درمدارس آموزش و پرورش باید متفاوت باشد، اما نوع نگاه از جنبه توانمندی و استعداد و زمینه برای ایجاد بسترهای رشد فردی و اجتماعی، نباید متفاوت باشد. متاسفانه تفاوت در نوع نگاه جنسیتی در کتاب های درسی دوره های مختلف تحصیلی باعث سرخوردگی و افسردگی و مانع رشد دختران دانش آموز می شود. وظیفه آموزش و پرورش آن است که به تربیت دخترانی اهتمام ورزد که آنها در آینده هم مادر خوب باشند و هم ” شهروند ” خوب . هم در زندگی اقتصادی نقش خود را بر عهده گیرند و هم در فعالیت های فرهنگی. با اندوه باید گفت ؛تصویری که از زن در کتاب های درسی نشان داده می شود، زنی است که فقط به کارهای خانه می پردازد و دختران هم در کنار مادر در کارهای خانه کمک می رسانند. تصاویر زنان در کتاب های درسی به ویژه کتاب های دوره ی ابتدایی (که بیشترین تاثیر را روی دانش آموزان دارد.) در کنار تصاویر مردان به ده درصد هم نمی رسد. در این کتاب ها، مشاغل و ارزش ها و نقش هایی که برای دختران بر شمرده می شوند، تفاوت آشکاری با مشاغل و ارزش ها و نقش های پسران دارد. در این کتاب ها ، تصویری منفعل،کم تحرک و منزوی از دختران و زنان پیش روی دانش آموزان گذاشته شده است. دانش آموزانی که قرار است با یادگیری مهارت ها و توانایی های فکری و عملی نیازهای جامعه فردا را برآورده کنند. برای نمونه با نگاهی به کتاب های درسی دوره ی ابتدایی می توان مشاهده نمود که مردان همواره در نقش هایی دیده می شوند که دارای قدرت هستند و زنان اغلب ضعیف و فرمانبردار . این موضوع پژوهش گران و فعالان عرصه های فرهنگی و اجتماعی را نگران نموده است چرا که نگرش جنسیتی اگردر ذهن دختران خردسال و نوجوان ساری و جاری شود، نتایج و عواقب جبران ناپذیری در پی دارد و می تواند احساس ناتوانی و نالیاقتی را در آنها نهادینه کند و میل به رشد و تعالی را در آنها بکاهد و فرصت تجربه و مشارکت اجتماعی شان را محدود کند.
از مجموع کتاب فارسی دوره ابتدایی، پنج شغل برای زنان و ۲۹ شغل برای مردان معرفی شده است. شغل هایی چون خیاطی، خانه داری، معلمی، قالی بافی و کتابداری ؛ بیشترین نمود را برای شغل زنان دارد. در کتاب های تازه تالیف نیز این نابرابری و عدم تعادل به چشم می خورد. به عنوان نمونه در کتاب فارسی ( تالیف ۱۳۹۵) پایه دهم دوره متوسطه، دو درس (۱۱ و ۱۳) از زنان توانمند نامی به میان آمده است. انتظار آن بوده است که از مجموع ۱۸ درس کتاب یاد شده، بیش از دو درس به زنان اختصاص می یافت.
کتاب های درسی و حتا در تصاویر این کتاب ها، محتوای مردسالارانه را به نمایش می گذارد. تفاوت های جنسی نباید به تبعیض منجر شود. نگاه تبعیض آمیز بسیار زیانبار و جبران ناپذیر است. جا دارد بار دیگر در کتاب های فارسی بازبینی دقیق تری صورت گیرد و علاوه بر استفاده از آثار ارزشمند شاعران و نویسندگان ادبیات فارسی ، محتوای متون نیز مورد بازنگری و توجه قرار گیرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید