ایران – هراس حاکمیت برای عدم حضور در پاسارگاد برای چیست؟

0
846
هراس حاکمیت برای عدم حضور در پاسارگاد برای چیست؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۶-سردمداران حکومتی از ترس و وحشت از ایجاد قیامهای مردمی ممنوعیت و محدودیتهای زیادی را بر مردم منطقه پاسارگاد راههایی که به آنجا منتهی میشود اعمال کرده اند ؛
درهمین رابطه مدیرکل راهداری استان فارس به کلیه ادارات راهداری ممنوعیت تردد وسایل نقلیه درمحور شمالی شیراز -اصفهان را در روزهای ششم و هفتم آبانماه اعلام کرده اند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

 

نظر بدهید