ایران-هاشم خواستار: نظام حاکم بر ایران روی چنگیزخان و آقامحمدخان قاجار را سفید کرد

0
887
هاشم خواستار: نظام حاکم بر ایران روی چنگیزخان و آقامحمدخان قاجار را سفید کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۷-هاشم خواستار، رئیس کانون صنفی معلمان در مشهد، در یک مصاحبه تلویزیونی با یادآوری مطالبات انقلاب سال ۵۷ گفت:
«انقلابی» یعنی کسی که خود را فدای مملکت و مردم کند، ولی از دیدگاه آقای خامنه ای و دیگر آقایان «انقلابی» یعنی کسی که با آنها باشد و سرکوب مردم را شدت دهد، امروز مردم ایران هوشیارشده اند و در برابر این استبداد دینی ایستاده اند و مطالبات خود را به هر صورت ممکن مطرح میکنند.
هاشم خواستار اظهار داشت که این مملکت را آقای خامنه ای به روزگار سیاه نشانده، منبع تمام فسادها، مشکلات و بحرانهای بوجود آمده در کشور ایشان است، آقای خامنه ای ۹۵ درصد قدرت را در دست دارد و به هیچ شخص یا نهادی پاسخگو نیست، اعضای مجلس خبرگان رهبری که باید از ایشان بپرسند چرا کشور به این روز افتاده است، می روند خدمت ایشان تا ارشادشان کند.
هاشم خواستار در ادامه گفت: مسئولان نظام تنها به فکر منفعت خود و تاراج اموال مردم هستند، و به همین دلیل ما امروزه با گورخوابها و زنهای کارتن خواب مواجه هستیم، آقایان نفت را می فروشند تا فرزندانشان با اتومبیلهای آخرین مدل در خیابانها مانور دهند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید