ایران-هاشم خواستار :آقای خامنه ای به شما گفتم که کشور به سمت انقلاب میرود هنوز نمیخواهید باور کنید؟!

0
882
هاشم خواستار :آقای خامنه ای به شما گفتم که کشور به سمت انقلاب میرود هنوز نمیخواهید باور کنید؟!

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۴-در آستانه چهلمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در گوهردشت
آقای خامنه ای به شما گفتم که کشور به سمت انقلاب میرود هنوز نمیخواهید باور کنید؟!
اقای خامنه ای زندانی سیاسی و ان هم زندانی اعتصاب غذایی، فریاد ملت ایران هست که ندا میدهد:آهای مردم جهان ، آهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر و آهای ملت ایران بنگرید که چگونه ملتی در اسارت حاکمانی هست که از دین ابزاری ساخته برای سرکوب آزادی بیان و مطبوعات و احزاب و…که انتخابات آزاد در کشور ما ایران معنی ندارد.زندانی اعتصابی ندا میدهد که فقر و فحشا و فلاکتی که در زیر سایه ی دیکتاتوری دینی در ایران بوجود امده در تاریخ ایران سابقه نداشته است.اقای خامنه ای ملت ایران را به دوران بنی امیه و بنی عباس برده اید ،خودتان باور ندارید؟یا نمی دانید؟ یا نمی خواهید بدانید؟ خلفای بنی امیه و بنی عباس با جان و مال مردم به هر شکلی که میخواستند رفتار میکردند و جان ملت ها برایشان پشیزی ارزش نداشت، مگرحکومت شما به غیر از این است؟با ده میلیون بیسواد و شانزده ملیون حاشیه نشین و یک ملیون زن فاحشه و هزاران اعدامی و زندانی و …. که در میان دویست کشور جهان ، ایران جزئ ده کشور آخر از نظر منفی هست،به غیر از این تصور دیگری برای مردم جهان و از جمله مردم ایران وجود دارد؟حرف نماینده ی مجلس خودتان است که قبل از انقلاب یازده هزار نفر زندانی داشتیم و اکنون دویست و بیست هزار نفر. یعنی فقط ۲۰ برابر ناقابل!!اقای خامنه ای فریاد حق خواهی زندانیان سیاسی و عقیدتی اکنون وارد فاز جدیدی شده است.در جلو ایینه به ان موهای سپیدتان نگاه کنید و فکر کنید که ملت ایران چی میخواست و اکنون به رهبری شما به کجا رسیده است؟نه تنها به خواسته های بر حق زندانیان که به خواسته های ملت گوش کرده و به ان عمل کنید که فردا دیر است.همچنانکه برای شاه دیر شده بود.زمانیکه شاه در صفحه ی تلویزیون ظاهر شد و گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم ، خیلی دیر شده بود و دیر شنید.شما هم نگذارید به انجا برسد که مردم به شما بگویند دیر شنیدید.
و شما ملت قهرمان ایران:زندانیان اعتصابی گوهر دشت فرزندان راستین و صدای راستین شما هستند که با بخطر انداختن جان و مال و فرزندان خود، صدای مظلومیت شما را بگوش جهانیان از جمله سازمان ملل نیز رسانده اند. پس به هر شکلی که میدانید از انها حمایت کنید. و شما زندانیان عزیز در زندان گوهردشت و اوین و اردبیل و کردستان و زاهدان و …و سراسر میهن که وارد چهلمین روز اعتصاب غذای خود می شوید ، ملت ایران به شما افتخار میکند .از شما میخواهم به اعتصاب خود خاتمه بدهید . ما صدای شما می شویم و خواسته های شما را تا رسیدن به مطالباتتان دنبال می کنیم . شما ادامه راه را بما بسپارید و به اعتصاب خود خاتمه بدهید
شما کمر دشمنان آزادی ملت را شکستید.ملت به زنده بودن شما از جان گذشتگان در اینده بسیار نیاز دارد.
در پایان یاران زندانی : کوتاهیم را در دیر نوشتن این چند سطردر حمایت از شما قهرمانان ببخشید که در عزای ازدست دادن خواهرم بودم که او نیز معلم بازنشسته بود.
سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید