ایران -نخستین رئیس مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطه

0
703
نخستین رئیس مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱-مرتضی علیقلی‌خان صنیع‌الدوله
۱۵مهر ۱۲۸۵ – ۸اکتبر۱۹۰۶:
اولین مجلس شورای ملی ایران که پس از انقلاب مشروطیت تشکیل شده بود، مرتضی علیقلی‌خان صنیع‌الدوله را به ریاست خود برگزید.
صنیع‌الدوله تحصیلات خود را در آلمان به‌پایان برده بود و پس از ورود به تهران یکی از اولین کارخانجات نساجی را در ایران برپا کرد.
صنیع‌الدوله یکسال ریاست مجلس را برعهده داشت و سپس استعفا داد.
انتخاب نمایندگان مجلس در دوره‌های اولیه توسط رأی مستقیم مردم نبود و اقشار و نمایندگان گروههای اجتماعی نماینده به مجلس می‌فرستادند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید