ایران-نبودن آب آشامیدنی در شهر پیشین

0
622
نبودن آب آشامیدنی در شهر پیشین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۴-مردم شهر پیشین هنوز از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند و در محرومیت مطلق به سر می برند.
شهر مرزی پیشین(در شهرستان سرباز) با۱۷۰۰۰جمعیت هنوز از آب آشامیدنی بهداشتی و سالم برخودار نیست.مردم شهر از بیماری های عفونتی از جمله ناراحتی های کلیه رنج می برند. علیرغم چنین وضعیتی؛ هیچ کس پاسخگوی خواسته های مردم در این شهر نیست.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید