ایران-نامه اعتراضی کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه

0
439
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۰-جمع کثیری ازکارگران نیشکر هفت تپه طی نامه ای، اعتراض شدید خود را به اظهارات گستاخانه قائم مقام نیشکر هفت تپه اعلام کردند.
قائم مقام، دراین رابطه گفته است : کارگرانی که نمیتوانند شرایط موجود شرکت را تحمل کنند استعفاء بدهند و از شرکت بروند. پس از۳ ماه که حقوق خرداد؛ تیر و مرداد کارگران پرداخت نشده، چنین اظهاراتی از طرف کارفرما، باعث شد که کارگران بخشهای مختلف شرکت هم صدا شوند و اقدام به تجمع در مقابل کارخانه کنند.
در ادامه ابن نامه آمده است : متاسفانه سکوت معنی دار نماینده شهر، فرماندار و استاندار خوزستان باعث شده است که این فرد ناکارآمد بجای اعلام شرمندگی و ناتوانی و واگذاری شرکت به دولت، طوری سخن بگویدکه گویی کارگران رعیت و برده ایشان بوده و دوران فراعنه مصر است.
البته زمانی که این کارفرما با افراد مسئول ناکارآمد شهرستان و استانی طرف باشد باید همانند کارفرمای چسب هل تبریز اینگونه همه را به مسخره بگیرد. جناب دادستان و مقامات قضایی و مسئولین امنیتی شهرستان و استانی بدانید از ظلمی که بر کارگران این شرکت وارد میشود شما هم با انجام ندادن واکنش ریشه ای و مناسب با کارفرما شریک بوده و بدانیدکه کارگران نیشکر را از خود ناامید کردید و با این وضعیت شما را به خدا واگذار میکنند ولذابرخوردقانونی که بااین کارفرمای ناکارامدنمیکنید. لااقل برای کارگران بیش ازاین پرونده سازی نکرده و ما را عامل بیگانه ندانید. شعار ما به مسئولین ودولت اینه که با کارفرمای ناتوان و واگذاریهای رانتی؛ خودمانی سازی نوعی خودسوزی سازی است که اقتصاد مقاومتی بهیچ عنوان محقق که نمیشود بلکه شرایط موجود هم دارد از بین میرود.کارفرمای شرکت بدنبال اعتصابات اخیر و فشار کارگران به آنها و مسئولین مربوطه و جهت خارج شدن از این موضوع اقدام به پرداخت حقوق بدین شکل نموده است. کارگران با توجه به در پیش بودن بازگشایی مدارس وهزینه سرسام اور خرید البسه وکیف وکفش ومبلغ ثبت نام فرزندان خود درمانده ودرشرایط اسفناک قراردارند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید