ایران-مطالبه وجه نقداز دانش‌آموزان منطقه صومای برادوست ارومیه

0
509
ایران-مطالبه وجه نقداز دانش‌آموزان منطقه صومای برادوست ارومیه
ایران-مطالبه وجه نقداز دانش‌آموزان منطقه صومای برادوست ارومیه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۱۵-در برخی از مدارس منطقه صومای از دانش‌آموزان مبلغ ١۵٠٠٠ تومان درخواست شده است.
مدیران این مدارس دانش آموزان را تهدید کردند که اگر این مبلغ در زمان موعود پرداخت نشود، جریمه خواهند شد و ۲۰۰۰۰ تومان باید پرداخت کنند.
والدین دانش‌آموزان این اقدام مدیران مدارس را تخلف می‌دانند، اما تاکنون اداره آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست به این اقدام مدیران مدارس واکنشی نشان نداده است.
همچنین مسئولان مدارس برای دریافت وجه نقد از دانش‌آموزان، دانش‌آموزان را تهدید به کم کردن نمرات امتحان و اخراج از مدرسه و محرومیت از تحصیل می‌کنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید