ایران-مردم سیستان و بلوچستان با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند

0
552
ایران-محیط زیست- سیستان بلوچستان با ۳۸۰۰ روستا فاقد شبکه آبرسانی
ایران-محیط زیست- سیستان بلوچستان با ۳۸۰۰ روستا فاقد شبکه آبرسانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۴-بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان به دلیل وضعیت بحرانی آب آشامیدنی در رنج بسیاری به سر می برند. روز ۱۲ تیر ۹۶ بسیاری از شهرها و روستاها با قطعی آب شدید مواجه شدند و و روستاهای دورتر و مجاور مرز نیز هنوز با تانکر آب رسانی می شوند و بسیاری از روستاها به علت نبود آب خالی از سکنه شده اند و اهالی آنها مجبور به هجرت شده اند.
شهریاری یکی از ساکنین روستای ماککی شهرستان هیرمند گفت: مدت هشت روز است که آب آشامیدنی برای خوردن نداریم.
وی افزود: چطور ممکن است که اداره آب و فاضلاب شهرستان هیرمند این معضل را چندین سال است نادیده می گیرد، آنها اندکی اگر در پرداخت قبوض آب تاخیری از سوی شهروندان ایجاد شود، آب را قطع می کنند اما در این ماه از سال هیچ آبی برای آشامیدن روستا رها نمی کنند.
شهریاری خاطرنشان کرد: مردم روستا تصمیم گرفته اند تا در این ماه قبوض آب را جهت بی آبی در لوله های آب شرب پرداخت نکنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید