ایران-محیط زیست-کشاورزان اصفهانی نسبت به قطع آب زاینده رود دست به تجمع اعتراضی زدند

0
466
کشاورزان اصفهانی نسبت به قطع آب زاینده رود دست به تجمع اعتراضی زدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۱-بسیاری از کشاورزان مناطق غرب و جنوب اصفهان روز شنبه ۲۰ خرداد در اعتراض به قطع آب زاینده رود دست به تجمع اعتراضی زدند. این کشاورزان که از شهرستانهای همایون شهر، فلاورجان، نجف آباد، لنجان و مبارکه هستند در اعتراض به قطع آب زاینده رود خواهان پرداخت حق آبه خود شدند. خشکی زاینده رود بر اثر سیاستهای ضدمردمی حکومتی باعث از بین رفتن بسیاری از زمینهای کشاورزی مناطق اطراف این رودخانه شده است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید