ایران-محیط زیست-فاضلاب هفتگل سیستم بهداشتی ندارد

0
450
فاضلاب هفتگل سیستم بهداشتی ندارد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۴-هفتگل یکی از شهرهای استان خوزستان است که سیستم دفع فاضلاب بهداشتی ندارد. این شهر دومین شهر نفت خیز در خاورمیانه است که سیستم فاضلاب آن حفاظ ندارد و در کانال های رو باز دفع می شود. در چنین وضعیتی مردم همواره از فضای تعفن فاضلاب شکایت دارند و فضای شهر تماما آلوده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید