ایران-محیط زیست-آبرسانی به ۱۷ روستا هر ۷۲ ساعت یکبار

0
546
آبرسانی به ۱۷ روستا هر ۷۲ ساعت یکبار

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۳۱-۱۷ روستا در مجاورت سد کرخه کرخه با بحران بی آبی مواجه هستند و هر ۷۲ ساعت یک بار با تانکر آبرسانی می شوند.
بخشدار رژیم در فتح المبین شوش در این باره گفت: ۱۷روستا از بزرگترین روستاهای بخش فتح المبین که جمعیت قابل توجهی را در بر میگیرند با بحران کم آبی مواجه هستند.
وی ادامه داد: روستاییانی که برای هزینه رفت و آمد هم مشکل مالی دارند چگونه از مناطق دور و نزدیک آب تهیه کنند؟ تانکر آبرسانی به این روستاییان هر ۷۲ساعت شاید یک ساعت آب هم به آنها نرساند.
وی ضمن ابراز نگرانی اشاره کرد: در برنامه ریزی اعتبارات شهرستان هیچ گونه پروژه و یا سرفصل اعتباری در این رابطه برای سال جاری تعریف نشده است. این روستاها با مشکل برق هم مواجه هستند و روزی سه ساعت در حد روشن کردن پنکه برق آنها وصل می شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید