ایران – محمود صالحی فعال مدنی وکارگری تحت فشار

0
690
محمود صالحی فعال مدنی وکارگری تحت فشار

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۲-مسئولین زندان مرکزی سقز محمود صالحی را تحت فشار قرار داده اند
مسئولین زندان مرکزی سقز بدون هیچ مجوز و توجیه قانونی پوشیدن لباس مشکی در زندان را ممنوع کرده اند، این در حالی است که محمود صالحی سالهای سال است لباس مشکی می پوشد.
ایشان زیر بار این تصمیم خودسرانه مسئولین زندان نرفته است. در مقابل زندانبانان از تحویل گرفتن لباس، پتو و سایر لوازم مورد نیاز ایشان از خانواده اش خودداری کرده اند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید