ایران-محرومیت در روستای مازه لیر

0
630
محرومیت در روستای مازه لیر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۶-مازه لیر یک روستای محروم است که کودکانش آرزوی تحصیل دارند اما به دلیل داشتن فقر زیاد و مشکلات زیاد زندگی، از صبح تا شب در کنار مادر و پدر به کشاورزی، کار خانه و پیمودن راه برای آوردن آب سپری می‌کنند و آرزو های کودکانه آنها به سرابی در اینده برایشان بدل شده است.
استان کهگیلویه وبویراحمد، استانی یک درصدی در جنوب غربی ایران بوده که به دلیل موقعیت توپوگرافی و سوق الجیشی خاص و حتی توجه نکردن سردمداران رژیم گذشته و عشایر خیز بودن مردم این استان همیشه از محرومیت ذاتی رنج برده است.
این رنج محرومیت را می توان در چشمان دختران، زنان و یا حتی مردان عشایر و روستا نشینی دید که در آخرین نقطه های مرزی یاسوج با استانهای چهار محال و اصفهان و خوزستان موج می زند.
امروز قصه مردمان روستای مازه لیر با دیگر مردمان این دیار فرق می کند، مردمی که نانشان بلوط است و سوغاتشان بنه و خوراکی اشان از دامن کوه می اید و گرما بخش زندگی اشان هیزم های بلوط است.
مازه لیر، روستایی در نزدیکی شهر مارگون در ۵۰کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد است.
روستایی که امروز سایه محرومیت، روشنی این خاک وآب را در هم آمیخته و بجز کلمه محرومیت و نداشتن زیرساختها چیز دیگری بر پیشانی آنها حک نشده است.
علیرغم شعارهای برخی از دولت ها برای برداشتن غبار محرومیت این مناطق از جمله روستای مازه لیز برداشته نشده و همچنان مازه لیر از داشتن آب آشامیدنی حتی محروم است و دختران و مادران روستایی حتی برای تأمین آب خانه چشمه های کوهستان را جست و جو می کنند.
مازه‌لیر امروز بعد از سالها هم‌چنان آب ندارد، برق ندارد، بهداشت کافی ندارد و نبود گاز و خطوط ارتباطی رنجی دیگر بر رنج های مردم درد دیده این روستاشده است. نبود امکانات اولیه سبب شده تا تحصیل و دریافت امکانات فرهنگی برای کودکان به رویایی بزرگ و دور از دسترس تبدیل شود.
متأسفانه امروز که برخی از مسئولان از ریشه کنی بی سوادی در کشور آمار می دهند اما باید دانست که بیشتر ساکنان روستای مازه لیر از کودک تا پیر بی‌سوادند و یا از توان خواندن و نوشتن اندکی برخوردارند.
کودکان مازه‌لیر به دلیل داشتن فقر زیاد و مشکلات زیاد زندگی، از صبح تا شب در کنار مادر و پدر به کشاورزی، کار خانه و پیمودن راه برای آوردن آب سپری می‌کنند و آرزو های کودکانه آنها به سرابی در آینده برایشان بدل شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید