ایران-محرومیت از تحصیل بیش از ۵۰ درصد دختران در استانهای مرزی

0
545
محرومیت از تحصیل بیش از ۵۰ درصد دختران در استانهای مرزی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۸-۵۰درصد دختران در استانهای مرزی از تحصیل در مقطع متوسطه باز می‌مانند.
معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش رژیم در رابطه با وضعیت تحصیلی دختران در مقطع متوسطه گفت:‌ «در بسیاری از استانهای مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰درصد است یعنی ۴۰تا ۵۰درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار، تکان‌دهنده است و ممکن است برخی از آنها به‌دلیل ازدواج زود هنگام مدرسه را ترک می‌کنند.»
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۸شهریور ۹۶از وی نقل کرد و نوشت «در برخی خانواده‌ها به‌خصوص در شهرهای کوچک کودکان بازوی کار خانواده محسوب می‌شوند، به‌طور مثال در فصل برداشت محصول… در برخی از روستاها به‌دلیل دور بودن مدرسه فرزندان‌شان را… به مدرسه نمی‌فرستند.»

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید