ایران-متهمان برای تحقیر در خیابان گردانده شدند

0
323
متهمان برای تحقیر در خیابان گردانده شدند
متهمان برای تحقیر در خیابان گردانده شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۳-صبح روز شنبه ۱۰ تیر ۹۶، نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت، با حکم دادستان و بدون اثبات اتهام، هشت تن را تحت عنوان اراذل و اوباش در سطح شهر گرداند. این افراد، در نهم تیرماه از سوی نیروهای انتظامی شهرستان پاکدشت دستگیر شده بودند.
این شیوه های سرکوب و غیر انسانی حکومتی باعث نفرت مردم و ضد حقوق بشر است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید