ایران-مالباختگان کاسپین کرمان دست به تجمع اعتراضی زدند

0
596
مالباختگان کاسپین کرمان دست به تجمع اعتراضی زدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲-دیروز چهارشنبه اول شهریور ۹۶ جمعی از مالباختگان کاسپین در کرمان برای بازگرداندن پولهایشان دست به تجمع اعتراضی زدند. در این تجمع غارت شدگان حاضر به ترک محل نبودند و خواستار رسیدگی به این مسائل شدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید