ایران-مالباختگان متحصن مؤسسه کاسپین در مقابل قوه قضاییه: نه سوریه نه لبنان فقط مردم ایران

0
627

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲-مالباختگان موسسه کاسپین روز شنبه اول مهر در اعتراض به غارت سپرده هایشان به تحصن خود ادامه دادند و هفتمین روز را پشت سرگذاشتند. آنها یک هفته است که به صورت شبانه روزی مقابل ساختمان قضاییه رژیم تحصن کرده اند.
مالباختگان در این تجمع شعار می دادند: «۱۰ماهه که دویدیم فقط دروغ شنیدیم» و «روحانی روحانی آمریکارو رها کن فکری به حال ما کن» و «روحانی روحانی سوریه‌رو رها کن فکری به حال ما کن» و «نه سوریه نه لبنان فقط مردم ایران». مالباختگان همچنین تاکید کردند که تا وصول خواسته هایشان به این تحصن ادامه خواهند داد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید