ایران-مالباختگان دزفول خواستار اجرای حکم دادگاه هستند

0
557
مالباختگان دزفول خواستار اجرای حکم دادگاه هستند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۳-حدود چهار سال پیش مالباختگان شرکت تعاونی کشاورزی مهر زراعت کاران سبز آب در دزفول به دنبال کلاهبرداری 29 میلیاردی پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل دادند و سرانجام توانستند حکم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دزفول را اخذ کنند.
آنها خواهان اجرای حکم دادگاه برای بازگشت اموال از دست رفته ی خود هستند.
یکی دیگر از شکات این پرونده می‌گوید: «حدود یک سال است که حکم دادگاه تجدید نظر صادر شده و در اجرای احکام دزفول می‌باشد، به هر دری زدیم عکس هم از تجمع داریم اما هنوز دادگستری دزفول پشت گوش انداخته تا از حق خودمان صرف‌نظر کنیم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید