ایران- قتل یک کولبر ۲۵ ساله با شلیک مستقیم نیروی انتظامی

0
783
قتل یک کولبر ۲۵ ساله با شلیک مستقیم نیروی انتظامی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۰-بامداد جمعه ۱۳مرداد ماموران نیروی انتظامی پاسگاه سیلوه پیرانشهر کولبر کُرد «فرهاد زردی» را باشلیک مستقیم بقتل رساندند. وی٢۵ساله متأهل ودارای ۲فرزند بنامهای پریا و رایا میباشد. این اعمال جنایتکارانه توسط نیروی انتظامی تازه گی ندارد وهر چند یک بار کولبرانی که به دلیل فقر و محرومیت و گرفتاریهای اقتصادی مجبور به این کار می شوند با شلیک تیر مستقیم نیروی انتظامی به قتل می رسند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید