ایران-قتل یک نوجوان آبادانی توسط نیروی انتظامی

0
990

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲-روز شنبه اول مهر ماه؛ یک نوجوان آبادانی با شلیک مستقیم نیروی انتظامی کشته شد. ماموران نیروی انتظامی در یک جنایت دیگر در آتش به اختیار یک نوجوان ۱۸ ساله را با تیر زدند و سپس پا به فرار گذاشتند. مردم در صحنه سعی در کمک به این نوجوان میکنند اما بی نتیجه ماند و این نوجوان جان سپرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید