ایران-قتل یک دستفروش توسط ماموران سرکوبگر با کوبیدن سرش به شیشه وانت

0
415

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۲-یک دستفروش محروم در خیابان شاهد قم توسط ماموران سرکوبگر سد معابر با کوبیدن سر وی به شیشه وانت به قتل رسید. طبق حرفهای شاهدان عینی وقتی ماموران از این دستفروش خواسته بودند که بساطش را جمع کند، دستفروش قبول کرده بود اما ماموران با ضرب و شتم قرار دادن وی و کوبیدن سرش به شیشه وانت او را به قتل رساندند.
به دنبالش مردم در اعتراض به این اعمال جنایت کارانه ماموران شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

قتل یک دستفروش توسط ماموران سرکوبگر با کوبیدن سرش به شیشه وانت

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95