ایران-فیلمی تکاندهنده از غرق شدن یک دانش آموز جلوی چشمان معلم و سایر دانش آموزان

0
539

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۱۵-یک دانش آموز در کرمانشاه جلوی چشمان معلم و سایر دانش آموزان غرق شد. این فیلم که بسیار تکان دهنده است درحالیست که هیچ کسی از همراهان این دانش آموزان در چنین مواقعی که جان دانش آموزان در خطر می افتد، شنا بلد نبودند تا جان این دانش آموز را نجات دهند واین نبود شناگر و ایمنی باعث جان باختن و غرق شدن یک دانش آموز بیگناه شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید