ایران-فیلمی از شلاق زدن یک جوان در تربت جام

0
831

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۷-یک جوان درملا عام با اتهام استفاده از مشروبات الکلی به حکم شلاق محکوم شد.
دستگاه قضاییه رژیم یک جوان را در شهر تربت جام به اتهام استفاده از مشروبات الکلی زیر چشم صدها نفر شلاق زد.
این سرکوبها علیه جوانان و مردم چیزی جزرعب و وحشت برای حفظ حکومت ننگین ولایت فقیه نیست.
رفتارهای دستگاه قضاییه حکومتی و اطلاعاتی و امنیتی با این اعمال وحشیانه فرقی با داعش ندارد و محصول ۳۸ سال اعدام و شکنجه و اختناق است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید