ایران-فیلمی از تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد

0
615

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۰-روز دوشنبه ۹ مرداد ۹۶ مردم مشهد که پولشان توسط موسسه کاسپین غارت شده است دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت شدگان در حالی که با دست و چوب بر کرکره های پایین کشیده این موسسه میزدند شعار میدادند کاسپین غارت کرده دولت حمایت کرده

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید