ایران- فعالین صنفی معلمان و فعالین مدنی شهر سقز به دادگاه احضار شدند

0
467
فعالین صنفی معلمان و فعالین مدنی شهر سقز به دادگاه احضار شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۶-جمعی از معلمان و فعالین مدنی شهرستان سقز که در مراسم نوروزی امسال این شهرستان شرکت کرده بودند، در هفته ی گذشته طی احضاریه‌های کتبی مطلع شدەاند کە باید ظرف مدت۵ روز خود را به دادگاه انقلاب سقز معرفی نمایند. این افراد در تاریخ ٣ تا ۵ فروردین ماه امسال نیز پس از برگزاری مراسم نوروز روستای “آیچی سقز” به نهادهای امنیتی سقز احضار شدە بودند.گفتنی است که اتهام واردە بە تمامی احضار شدگان تبلیغ علیه نظام می باشد .اسامی احضار شدگان عبارتند از:سلیمان عبدی، دبیر هنرستان های فنی و حرفه ای سقز، سید علی حسینی، دبیر زبان انگلیسی، محمد عابدی، معلم هنر، دلنیا عابدی، دختر محمد عابدی، دانش آموز، ملا حسن محمودی، پیش نماز مسجد روستای کانی نیاز، لقمان قریشی، کاشیکار، حسن سلیمی آزاد، نانوا، خالد رحیمی، کشاورز.
روز چهارشنبه سلیمان عبدی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان سقز با حضور در دادگاه تفهیم اتهام شد.ایشان کلیه اتهامات را بی مورد و بی اساس خواند وی پس از ارایه ی دفاعیات با قرار کفالت وضمانت یکی از همکاران فرهنگی خویش آزاد شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید