ایران-فشار برای بازگرداندن محمود بهشتی لنگرودی به زندان

0
440
فشار برای بازگرداندن محمود بهشتی لنگرودی به زندان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۸-دادسرای تهران در ادامه فشارها برای بازگرداندن محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون تهران به زندان اخطاریه و احضاریه صادر کرده است و وثیقه ی این معلم را ضبط کرده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید