ایران -فساد مالی در دانشگاه قاضی طباطبایی ارومیه

0
1490
فساد مالی در دانشکده قاضی طباطبایی ارومیه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۷-دریافت هزینه ۳ برابر برای خوابگاه از دانشجویان
من یک دانشجو: رئیس دانشکده فنی و حرفه ای قاضی طباطبایی ارومیه در سالهای اخیر از دانشجویان خوابگاهی مبالغی بیشتر از آنچه که مصوب صندوق رفاه است دریافت کرده است
بنا به گزارش دانشجویان این دانشگاه، دانشجویان در این خوابگاه مبلغ ۴۰۰ هزارتومن برای خوابگاهی که دانشگاه اعلام می کرد خودگردان است پرداخت می کردند، ولی براساس افشاگری هایی که صورت گرفته معلوم شد که این خوابگاه ملکی است و با توجه به وضعیت خوابگاه‌های این دانشکده که در سطح ۵و یا ۶قرار می‌گیرد و بر اساس نرخ تعیین شده صندوق رفاه دانشجویی مبلغ واریزی دانشجو برای این خوابگاه‌ها نباید از حدود ۱۶۰هزار تومان تجاوز کند. در نتیجه دانشجویان مبلغی بالغ بر ۲۴۰ هزار تومان را بیش از آنچه که باید به دانشگاه پرداخته‌اند. همچنین مجتمع احمدی روشن که بنا بر اعلام خود دانشگاه خوابگاه ملکی است نیز حدود ۱۸۴ تا ۲۰۵ هزار تومان را از دانشجویان روزانه و دوبرابر این مبلغ را ازدانشجویان شبانه‌ اخذ کرده است. این نیز مبلغی بالغ بر ۱۸ تا ۳۳ میلیون تومان را به ازای حدود ۵۰۰نفر ساکن خوابگاه احمدی روشن عاید دانشگاه می‌کرد.
هم چنین باید اشاره کرد که ظرفیت تعریف شده خوابگاه احمدی روشن در سامانه صندوق رفاه تنها ۳۲۶ نفر است اما اکنون دانشکده کاربری ۵۰۰ نفری از این خوابگاه دارد و آن نیز با مبالغی بیش از مصوبه صندوق رفاه دانشجویی کشور.
این تنها بخشی از فساد مالی یک دانشگاه است ومعلوم نیست در بخش های دیگر چه اتفاقاتی دارد پشت پرده می افتد که دانشجویان بی خبر هستند!!
سوال اینجاست که در سالهای اخیر پول صدها دانشجو به این طریق دزدیده شده آیا پول همه ی آنها برگردانده می شود؟!
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید