ایران-فریادهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛دانشجویان درتالارفردوسی دانشگاه تهران

0
614

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۴-در آستانه روز دانشجو در برنامه ای که به همین مناسبت امروز سه شنبه ۱۴آذر ماه در تالار فردوسی دانشگاه تهران تدارک دیده شده بود؛ هنگامی که محمدرضا خاتمی مشغول سخنرانی بود؛ دانشجویان اقدام به دادن شعار کردند. دانشجویان شعار می دادند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
قابل ذکر است که روز گذشته ۱۳ آذر نیز دانشجویان دانشگاه تهران دراقدامی بسیار جالب با راه انداختن تاتر در محوطه دانشگاه ؛ روی خواسته های خود پای فشردند .
ضمن اینکه حراست به دانشجویان حمله کرد و اقدام به بازداشت یکی ازدانشجویان نمود اما دانشجویان اعلام کردند تا آزادی دوستشان به اعتراضات ادامه میدهند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید