ایران-فرهنگ و ادب-سی تیر و حمایت مردم از دکتر مصدق

0
654
سی تیر و حمایت مردم از دکتر مصدق
سی تیر و حمایت مردم از دکتر مصدق

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۳۰-در سی ام تیر ۱۳۳۱ مردم تهران برای حمایت از دکتر مصدق به خیابانها ریختند تا از رهبرشان دکتر مصدق حمایت کنند.مردم در آن روز می دانستند که تنها و تنها او است که حامی آنها و حامی آنها متوجه شده اند که تنها و تنها اوست که حامی آنها و حامی ثروت آنها و سمت آنهاست مردم در این روز موفق شدند که شاه را به قبول خواسته های دکتر مصدق وادار کرده و به نخست وزیری قوام پایان دهند. خیابانهای تهران مملو از مردمی بود که یکصدا می خواندند یا مرگ یا مصدق و از شلیکهای که به سمت مردم می شد نترسیدند و پس از تعدادی کشته و مجروح به خواسته شان رسیدند. جایگاه جان برکفان و قهرمانان آن روز خیابانهای تهران که پیروزی را رقم زدند نزد مردم ایران هرگز فراموش نمیشود. و مردم با جانفشانی از خود توانستند به خواسته شان که همانا حمایت از مصدق بود برسند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید