ایران-فرهنگ و ادب-سالروز حضور دکتر محمد مصدق در دیوان بین المللی لاهه

0
520
سالروز حضور دکتر محمد مصدق در دیوان بین المللی لاهه
سالروز حضور دکتر محمد مصدق در دیوان بین المللی لاهه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۱۹-در۱۹خرداد ۱۳۳۱ – ۹ژوئن۱۹۵۲دکتر محمد مصدق در دیوان بین‌المللی لاهه حضور یافت و از حقوق ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت دفاع کرد. دولت وقت انگلستان که به‌خاطر ملی شدن صنعت نفت با مصدق کینه‌توزی می‌کرد، از ایران به ‌دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت برد. هیأت نمایندگی ایران به‌ریاست دکتر مصدق از نوزدهم خرداد تا دوم تیر برای دفاع ازحق ملت ایران در جلسات دیوان لاهه شرکت کرد و با دفاعیات روشنگرانه و مؤثر، مصدق، پیروزی ایران را تضمین نمود. به‌نحوی که حتی قاضی انگلیسی نیز به‌ حقانیت ایران رأی داد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید