ایران-فراخوان مالباختگان موسسه کاسپین به تجمع بزرگ

0
748
فراخوان مالباختگان موسسه کاسپین به تجمع بزرگ

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۳-مالباختگان موسسه کاسپین که تمام پولهایشان توسط این موسسه غارت شده ، روز یکشنبه ۲۹ مرداد فراخون به تجمع بزرگ و سراسری به همه مالباختگان که سپرده هایشان دراین موسسه سپرده شده بود، دادند. این تجمع روبروی ساختمان مرکزی قوه قضاییه خواهد بود.
علی رغم اعتراضات گسترده این مالباختگان در رابطه با غارت پولهایشان توسط این موسسه اما هنوز هیچ اقدام جدی توسط رژیم صورت نگرفته است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید