ایران – فراخوان مالباختگان تهران برای تجمع و تحصن روز ۸ آبان

0
941
فراخوان مالباختگان تهران برای تجمع و تحصن روز ۸ آبان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲- مالباختگان تهران برای تجمع روز ۸ آبان فراخوان دادند. آنها در فراخوان خود گفتند:
«از همه سپرده گذاران و مردم میخواهیم که در روز ۸ آبان پشتیبان ما باشند تا بتوانیم به حقوق پایمال شده خود برسیم».
مالباختگان در فراخوان خود تاکید کردند که تا زمانیکه زیر خط فقر هستیم از مطالبات خود کوتاه نخواهیم آمد.
لازم به ذکر است که درروز اول آبانماه درتهران مالباختگان آرمان و پدیده درمقابل مجلس تظاهرات بزرگی برپا کرده و در آن با شعارهای کوبنده؛
مرگ بر دیکتاتور
و بجنگ تا بجنگیم خواستار پولهای به غارت رفته خود شدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید