ایران-فراخوان تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین روز ۱۵ شهریور

0
653
فراخوان تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۳-غارت شدگان موسسه کاسپین طی فراخوانی اعلام کردند که روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۰ صبح مقابل این موسسه در خیابان آرژانتین دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. آنها هموراه خواهان پاسخگویی مسولین و دولت برای بازپس گیری سپرده هایشان هستند اما متاسفانه بعد از گذشت ده ماه که هر روز برای احقاق حقوق از دست رفته شان به خیابانها و جلوی موسسه های مختلف دولتی تجمع میکنند، ولی هنوز پاسخی نگرفته اند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید