ایران-فراخوان به گردهمایی در اعتراض به لغو کنسرت

0
542
فراخوان به گردهمایی در اعتراض به لغو کنسرت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۱-اهالی موسیقی در اعتراض به لغو غیر قانونی کنسرت روز چهارشنبه ی۱۱ مرداد ۹۶ در خانه موسیقی خیابان فاطمی غریس نبش جکالزاده فراخوان به گردهمایی بزرگ دادند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید