ایران- فراخوان بازنشستگان به تجمع در مقابل مجلس

0
651
فراخوان بازنشستگان به تجمع در مقابل مجلس

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۳-بسیاری از بازنشستگان کشور روز پنج شنبه ۱۲ مرداد به تجمع اعتراضی مقابل مجلس در روز ۳۱ مرداد فراخوان دادند. در قسمتی از این فراخوان امده است:
ما خواهان اجرای دقیق و صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و مهمترین خواسته ما این است که قانون با در نظر گرفتن منافع بازنشستگان در مجلس به تصویب برسد. ما پیشکسوتان همدل و متحد در تجمعی سراسری شرکت کرده و یکبار دیگر وظایف دولت و مجلس را در برابر قشر عظیمی از ملت یادآور می‌شویم. و تا گرفتن حق قانونی خود از پای نخواهیم نشست.
وعده ما: روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح مقابل مجلس.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید