ایران-غذای فاسد ۲۱کارگررا روانه بیمارستان کرد

0
637
غذای فاسد ۲۱کارگررا روانه بیمارستان کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱-رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ۳۰مرداد۹۶ با بیان اینکه ۲۱کارگر یک کارگاه صنعتی سمنان در شیفت شب دچار مسمومیت غذایی شده اند، گفت:
تمام این افراد به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شدند. وی افزود: غذای فاسد دلیل بروز این حادثه بوده که باعث مسومیت غذایی این کارگران شد همچنین درباره حال عمومی آنها باید گفت این افراد طی امروز یا فردا مرخص خواهند شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید