ایران-عمق درد بیکاری در سیستان و بلوچستان

0
604
عمق درد بیکاری در سیستان و بلوچستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۷-عمق به تصویر کشیدن دردهای جوانان بیکار در سیستان و بلوچستان توسط یک عکاس به تصویر کشیده شده است که از دردهای پنهان اما بزرگی در این منطقه خبر می دهد.
تصاویری که خود گوشه کوچکی از عمق دردی است که بخش بزرگی از مردم در این منطقه تحمل می کنند.
سیستان و بلوچستان جزو بی کارترین استان های کشور است و بسیاری از جوانان برای امرار معاش به کار “سوخت کشی” روی آورده اند.
سوخت را از شهرستان ها یا استان سیستان و بلوچستان بار زده و در مرز پاکستان و افغانستان به فروش می رسانند و از این طریق زندگی خود را اداره می کنند.
اما مانند کولبران زحمتکش در مناطق کردی ایران؛ عوامل حاکمیت بر روی خودروهای این افراد آتش می‌گشاید و جان آنان را نیز می گیرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید