ایران-عدم پرداخت۹ماه حقوق پرستاران شهرکرد

0
615
عدم پرداخت9ماه حقوق پرستاران شهرکرد
عدم پرداخت9ماه حقوق پرستاران شهرکرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۶-پرستاران شهرکرد 9ماه حقوقی دریافت نکرده اند.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شهرکرد از تأخیر۹ماهه در پرداخت معوقات پرستاران در شهرکرد خبر داد.
وی درهمین رابطه افزود:آخرین پرداختی مربوط به مهر ماه سال گذشته است که در روزهای اخیر پرداخت شد.
هیئت مدیره نظام پرستاری شهرکرد با بیان این که پرستاران ناگزیر از ادامه کار در حرفه خود هستند، افزود: اما تأخیر در پرداخت معوقات سبب کاهش شدید انگیزه کاری در پرستاران شده است و بارها از ما خواسته اند تا این موضوع را پیگیری کنیم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید