ایران-صحبتهای جنجالی مهدی خزعلی درباره جناح اصلاح طلب

0
795

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۹-مهدی خزعلی در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به جناح اصلاح طلب گفت: استبدادی که در جناح اصلاحات هست جای دیگری نیست. اینها فقط میخواهند بیایند سر سفره انقلاب و بخورند. اینها اگر قدرت داشتندواقعا خطرناکتر بودند.
آقای موسوی خوئینی اگر رهبر بود واگر سرکار بودند پانصد هزار نفر می کشتند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید