ایران-شهر بانه در آتش و خون می سوزد

0
1104

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۴-امروز مردم بانه در یک قیام فراگیر و خشمگین به خیابانها ریختند و اعتراض خود را به این رژیم ابراز داشتند.
از صبح روزسه‌شنبه۱۴شهریورماه۱۳۹۶ با اعتصاب عمومی در اعتراض به کشته شدن ۲کولبر بیگناه به دست ماموران جانی شروع شد و به تظاهرات و تجمع مقابل فرمانداری رژیم ادامه پیدا کرد. به دنبال این تظاهرات رژیم گارد ضد شورش را در مقابل گسیل داشت تا از هر گونه تظاهراتی جلوگیری شود. این مزدوران تلاش می‌کردند که با شلیک تیر مستقیم و کشتن و زخمی کردن مردم و بستن خیابانها آنها را وادار به عقب نشینی کنند اما مردم شجاع بانه با پرتاب سنگ مقابله کرده و مزدوران گارد ضد شورش را مجبور به عقب نشینی کردند.دراین تجمع د‌ه‌ها نفر از مردم زخمی شده‌اند. آمبولانس‌ها در کنار مردم قرار دارند و همه جای شهر حالت جنگی به خود گرفته است. هلیکوپترهای جنگی رژیم از ترس گسترش قیام در بالای شهر به پرواز در آمده‌اند. در همین حال مردم مریوان نیز به این قیام پیوسته و به اعتصاب عمومی و تظاهرات که از روز چهارشنبه۱۵شهریور آغاز خواهد شد، فراخوان

شهر بانه در آتش و خون می سوزد

دادند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید