ایران -شعارغارت شدگان درروزیکشنبه ۲۳مهر۹۶درتهران

0
506

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۳-

غارت شدگان درراهپیمایی امروز خود درتهران خواستار مطالبات خود شده وشعارهایی علیه روحانی وسیف سردادند
آنها میگفتند:
روحانی روحانی ننگت باد سیف سیف مرگت باد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید