ایران-سیف از نمایشگاه مطبوعات بیرون انداخته شد

0
758

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۵-روز سه شنبه ۴ مهر در نمایشگاه مطبوعات تهران سیف مدیر کل بانک مرکزی توسط مردم با هجوم و خشم بیرون انداخته شد. مردم معترض که در نمایشگاه مطلع شدند وی در محل نمایشگاه است، او را محاصره کردند و در تمام محوطه وی را مورد سوال قرار دادند. معترضین شعار میدادند نزولخوار نزولخوار/مسکن مهر ما کو سیف بیا دروغگو/ مسکن مهر ما کو سیف بیا دروغگو.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید