ایران – سومین روز از اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

0
595
سومین روز از اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱-روز سه شنبه۳۰آبانماه۹۶در سومین روز از اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، باز هم هیچ کلاسی تشکیل نشد!
درخواست دانشجویان استعفای هیئت رئیسه به علت مسائل استخدامی و امتیازات صنفی شدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید