ایران-سوختن جنگل های لرستان از نبود امکانات

0
504
سوختن جنگل های لرستان از نبود امکانات

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۱- آتش سوزی گسترده درختان بلوط در لرستان به دلیل کمبود امکانات و نیروی انسانی و هلی برد کار اطفا به کندی صورت گرفت
آتش سوزی که در شهرستان چگنی از دیروز شروع شد با همت مردم اطفا شد اما به دلیل وجود شرایط جوی و گرمای کم سابقه مجددا آتش سوزی آغاز شد
یک مقام محلی در شهرستان چگنی گفت: تاکنون تنها از توان خود شهرستان چگنی استفاده شده است و از مرکز استان یا سایر شهرستان های استان نیرو یا امکانات به منطقه اعزام نشده است
این مقام محلی افزود: گزارش دقیقی از میزان دقیق خسارات اعلام نشده است اما به دلیل حجم گسترده آتش سوزی بدون شک خسارات زیادی وارد شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید