ایران – سنندج؛ مدارس کوخ نشین

0
557
سنندج؛ مدارس کوخ نشین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۵- این تصاویر متعلق به مدرسه کوخ حاجی عبدالله و کوخی چاویان را در بانه نشان می دهد. کوخ مختص شهرستان بانه در استان کردستان است. با توجه به اقلیم کوهستانی شهر بانه و مشکلات تردد و صعب العبور بودن رودخانه ها و کوه ها باعث به وجود آمدن مدارس کوخی شده است. همچنین به حد نصاب نرسیدن دانش آموزان و فاصله منطقه ای مدارس آنها با یکدیگر باعث تدریس همزمان یک معلم در چند کوخ باشد.
آری اینجا قرون وسطی نیست ؛ درقرن بیست ویکم هستیم اماکودکان ایرانی درحسرت یک محیط آموزشی مناسب هستند ؛ اما ندارند زیرا که حق آنان توسط غارتگران خورده شده است .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید