ایران-سر دواندن سپرده گذاران آرمان توسط استاندار خوزستان

0
397
تجمع سپرده گذاران آرمان
تجمع سپرده گذاران آرمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۵-آخرین وعده ای که استاندار خوزستان از قول جهانگیری معاون اول روحانی داد این بود که موسسه آرمان وملل ادغام می شوند و مشکل سپرده گذاران حل خواهد شد اما تنها یک ساعت از این اظهار نظر، شریعتی استاندار خوزستان نگذشته بود که موسسه ملل با انتشار تکذیبیه ای ادغام با آرمان را شایعه ای بیش ندانست.
این وعده ها، وعده های دروغینی است که سپرده گذاران به آن عادت کرده اند و حتی چند ساعت هم دوام ندارد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید