ایران – ستاره شدن ۲۰۰ دانشجوی مقطع دکترا وکارشناسی ارشد درسال تحصیلی جدید

0
634
ستاره شدن ۲۰۰ دانشجوی مقطع دکترا وکارشناسی ارشد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۰-باکمال تاسف واندوه زیاد به گفته کارگزاران حکومتی درسال جدید تحصیلی تعداد ۲۰۰ دانشجوی مقطع دکترا و کارشناسی ستاره دار شده اند
شاید باور این مساله خیلی دور ازذهن باشد اما این آمار توسط محمود صادقی نماینده مردم تهران به نقل منصور غلامی وزیر علوم گفته است
درفراکسیون امید غلامی تایید کرده است که بالای ۱۰۰دانشجوی ستاره دار داریم
ولی آیا معلوم است که گناه این دانشجویان چیست ؟
که با مشقات وسختیهای فراوان به دانشگاه راه می یابند اما کسی پاسخگو نیست که چرا اخراج شده وستاره دار میشوند
و آینده خود را ازدست میدهند .
شایان ذکر است که درطول سالهای سیاه این حکومت ؛تعداد زیادی ازدانشجویان در زندانها وشکنجه گاهها جان خود را ازدست داده اند یا جلای وطن شده وبدون اینکه موفق شوند
مدارک تحصیلی خودرا بگیرند ؛ بلاتکلیف مانده اند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید