ایران – سالروز تبعید دکتر مصدق از زندان بیرجند به احمد آباد

0
932
سالروز تبعید دکتر مصدق از زندان بیرجند به احمد آباد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۳-۱۳آذر۱۳۱۹-۴دسامبر۱۹۴۰:

سالروز تبعید دکتر مصدق از زندان بیرجند به احمد آباد مبارزات دکترمحمدمصدق دربرابر استبداد و استعمار:
در خرداد ۱۳۰۲دکتر مصدق سرپرست وزارت امور خارجه شد. در همین سال مصدق بعنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد.
دکتر مصدق با ماده واحده رضاخان در مورد تغییر سلطنت در آبان ۱۳۰۴ بشدت مخالفت کرد و فریاد زد:
«این ارتجاع و استبداد صرف است… کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس الوزراء و هم حاکم. اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف، استعمار، واستبداد صرف است، پس چرا خون شهدای راه آزادی را بیخود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟… من اگر سرم را ببرند، قطعه‌قطعه‌ام کنند ، ریزریزم کنند… به این شکل حکومت، رأی نخواهم داد..»
در تلافی این مخالفت دکتر مصدق ؛رضا خان مصدق را توقیف کرده و به بیرجند تبعید کرد.
زندگی مصدق تا سقوط دیکتاتوری رضاخان در شهریور ۱۳۲۰همواره در دربدری، تبعید و زندان سپری شد.
روز ۱۳ آذر ۱۳۱۹ مصدق که در بیرجند، زندانی بود به احمدآباد ساوجبلاغ نزدیک کرج منتقل، و به حالت تبعید، تحت نظر مأموران انتظامی در آمد .
بعدازسقوط رضا خان درشهریور ۱۳۲۰ ؛فضای سیاسی بازشد و زندانیان سیاسی آزاد شدند ؛مصدق نیز از زندان آزاد شد و به درخواست مردم به تهران آمد و در انتخابات شرکت کرد و بعنوان نماینده اول تهران وارد مجلس چهاردهم شد.
به این ترتیب مصدق درسال ۱۳۲۲در مجلس چهاردهم نماینده بود.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید